Z  VAMI  IN  ZA  VAS  ŽE  20  LET

Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer

krajše ŠIM LJUTOMER, je leta 1994 ustanovila Občina Ljutomer (takrat se je imenoval Agencija za šport), z delom pa smo začeli s 1. majem 1995.

Po reorganizaciji v letu 2005 v okviru javnega zavoda delujejo organizacijske enote:

 Šport
  Izobraževanje odraslih - Ljudska univerza
  Mladina

V letu 2007 smo v ŠIM LJUTOMER vzpostavili sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z medarodnim standardom ISO 9001.

Osnova kakovosti je krožni proces nenehnih izboljšav, ki temelji na načrtovanju, izvajanju, preverjanju in ukrepanju.


ŠPORTNI 
PROGRAMI

 • športne prireditve,
 • delovanje športnih društev,
 • upravljanje športnih objektov.

 


IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

 • izobraževalni programi, 
 • vseživljenjsko učenje,
 • tečaji in seminarji.

 


MLADINSKI PROGRAMI

 • srečanja,
 • usposabljanja,
 • delavnice.

 


KAKOVOST V ŠIM LJUTOMER

 • vzpostavljen sistem vodenja,
 • izgrajen sistem kakovosti,
 • certifikat standarda kakovosti.

  Novice

123456