Kratka predstavitev javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer

Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino, krajše ŠIM LJUTOMER, je leta 1995 ustanovila Občina Ljutomer. V okviru javnega zavoda delujejo organizacijske enote:

 Šport
  Izobraževanje odraslih
  Mladina
V letu 2007 smo v ŠIM LJUTOMER vzpostavili sistem vodenja kakovosti s standardom ISO 9001:2000. Osnova kakovosti je krožni proces nenehnih izboljšav, ki temelji na planiranju, izvedbi, preverjanju in ukrepanju.

ŠPORTNI 
PROGRAMI

 • športne prireditve,
 • delovanje športnih društev,
 • upravljanje športnih objektov.

 


IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

 • izobraževalni programi, 
 • vseživljensko učenje,
 • tečaji in seminarji.

 


MLADINSKI PROGRAMI

 • srečanja,
 • usposabljanja,
 • delavnice.

 


KAKOVOST V ŠIM LJUTOMER

 • vzpostavljen sistem vodenja,
 • izgrajen sistem kakovosti,
 • certifikat standarda kakovosti.

  Novice

123